Composities omlijst door verhalen en gedichten uit de tijd  van Jac. P. Thijsse

Stel je je voor, je zit, staat of ligt op een mooie dag ergens midden in de natuur rond Nijmegen, of in de mooie Hortus Botanicus. Je luistert naar een prachtig concert gegeven door twee saxofonisten die eigen, op vogelzang en poëzie geaspireerde composities, spelen. Daarbij gebruik makend van moderne middelen om deze  composities middels soundscapes te ondersteunen. De composities worden omlijst door verhalen en gedichten uit begin 20-ste eeuw, de tijd  van Jac.P. Thijsse,  de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland. Nog vóór ruilverkaveling en lang voor CO2 en stikstofcrisis. Je geniet en, om je heen kijkend, zie je dat onze natuur nog steeds mooi is. Na het concert voel je je geïnspireerd om de natuur in Nederland zo goed mogelijk te bewaren voor iedereen, nu en in de toekomst. Ons doel is dan bereikt.