zomervogels 2023

13-05-2023 BROED biodiversiteitsfestival de Cruydthoeck, Nijeberkoop. Met Frank Nielander en Peter Arts van der zanden

27-05: Hofsjonger concert in Easterwierrum. Met Frank Nielander en Beate Loonstra